top of page
AMICO LXLG-E 法蘭式冷水錶 cold water meter ISO4064

AMICO LXLG-E 法蘭式冷水錶 (可拆卸式)

可拆卸式機芯 

易於修理更換

 

尺寸:

2" - 32"

 

標準:

ISO 4064

 

法蘭連接:

PN10 / PN16

 

產品資料:

說明書 Catalogue

相關產品